+421 948 117 111
fluency@fluency.sk
PON - PIA 10.00 - 18.00

Obchodní podmínky

zadáním objednávky překladu souhlasíte s následujícími podmínkami

Provozovatel webových stránek:

Název společnosti: FLUENCY s.r.o.
Ulice a čislo: Krasovského 13
Město a PSČ: Bratislava 851 01
Stát: Slovenská republika
IČO: 47860413
DIČ: 2024124553
Zodpovední osoba: Mgr. Martin Preťo - konatel FLUENCY s.r.o.
Kontakt: +421 948 117 111
Pracovní doba: PON - PIA, 10.00 – 18.00

Obchodní podmínky:

1) Přijetí a zpracování objednávky
Objednávka kupujícího je uzavřena v okamžiku zaslání dat a textu k překladu (ve formě souborů doc, pdf, jpg apod.). e-mailem od kupujícího. Od tohoto okamžiku mají kupující a prodávající vzájemná práva a povinnosti. povinnosti. Uzavřením objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl a porozuměl následujícím podmínkám. podmínky a že s nimi souhlasí. Kupující je s těmito podmínkami dostatečně seznámen již samotným podáním objednávky. objednávkou a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku. nebo její část před uzavřením objednávky v následujících případech: služba již není poskytována nebo není dodána. nebo se výrazně změnila cena dané služby. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího, aby se s ním dohodl na dalším postupu. V případě, kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude tato částka převedena zpět na účet kupujícího. účtu, k uzavření objednávky nedojde. Všechny objednávky přijaté prostřednictvím těchto webových stránek jsou závazné.
2) Způsob platby
Po závazné objednávce překladu od nás obdržíte e-mailem fakturu, a to výhradně formou převodu peněz. prostřednictvím internetového bankovnictví. Po zaplacení faktury na účet společnosti: SK8283300000002900632782. je nutné, aby zákazník zaslal potvrzení o platbě na e-mail společnosti: fluency@fluency.sk. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednaný překlad v případě nesplnění výše uvedených podmínek. podmínek uvedených v bodě 2 těchto obchodních podmínek ze strany kupujícího.
3) Zrušení objednávky
Pokud kupující zruší objednávku před jejím provedením, ale nejpozději do 1 (slovy: jedné) hodiny od závazné objednávky, považujeme objednávku za zrušenou. Zrušení rezervace lze provést e-mailem nebo telefonicky. Při zrušení objednávky musíte uvést své jméno a e-mail. Zrušení objednávky nelze provést po závazném objednání tzv. "superrychlého překladu" z našeho portfolia služeb.

FLUENCY s.r.o Obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2014 do odvolání.

V případě změny obchodních podmínek se použijí obchodní podmínky platné v den objednávky.

Portfolio společnosti FLUENCY s.r.o.

Online česko-slovenská překladatelská síť
Exkluzivní online vzdělávací aplikace
Rozvoj vzdělávací metod a jazyková agentura